L‘Institut Ramon Muntaner (IRMU) obre la XVIII Convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació o de difusió cultural. Mitjançant aquesta convocatòria d’ajuts, l’IRMU vol donar suport a projectes de recerca i de difusió cultural d’àmbit local i comarcal en català o aranès i vol fomentar la creació de xarxes d’investigació o de difusió cultural que impliquin diferents entitats en un projecte comú.

L’ajut compta amb el suport del Programa de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, de la Direcció General de Cultura Popular, de l’Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).

Qui pot optar a aquesta convocatòria?

  • Els centres i instituts d’estudis.
  • Els ateneus federats.
  • Les entitats que formen part de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI).
  • Els investigadors individuals que comptin amb el suport de dues o més entitats, sempre que proposin un projecte relatiu al patrimoni cultural, natural, històric, artístic, etnogràfic, arxivístic, industrial o arqueològic (queden excloses d’aquesta convocatòria les intervencions arqueològiques), a la literatura, a la llengua, a l’art, a la geografia, a l’educació, a la integració social, als factors de desenvolupament econòmic o a temes mediambientals, i que el tal projecte tingui relació amb un àmbit territorial local, supracomarcal, intercomarcal o de regió/vegueria.

Quina és la quantitat econòmica de l’ajut?

La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 1.500 € i un màxim de 4.000 €, en funció dels criteris d’avaluació exposats a l’apartat 10 de les bases de la convocatòria. En cap cas se superarà el 70% del pressupost total.

Quin és el periode de presentació de sol·licituds? 

El termini de presentació de sol·licituds acaba el divendres 16 de setembre de 2022.

Cliqueu aquí per descarregar-vos el resum de la subvenció que hem preparat des de la FAC

Cliqueu aquí per descarregar-vos les bases de la subvenció

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat