La subvenció forma part del programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona.

Qui pot optar a aquestes subvencions?

Aquesta línia d’ajuts va adreçada als ajuntaments, exceptuant l’Ajuntament de Barcelona, i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona. Els equipaments, edificis o béns objecte d’ajut han de ser de titularitat pública.

Excepcionalment, es contemplen actuacions en equipaments de titularitat privada, sempre que se n’acrediti un ús públic, com és el cas dels ateneus.

Qui ha de tramitar i justificar les subvencions?

La sol·licitud de subvenció i la justificació ha de ser tramitada i presentada pel vostre ajuntament.

Per què aquesta subvenció interessa als ateneus?

Cada municipi pot presentar fins un màxim de 2 sol·licituds, i a més, els equipaments que disposin de protecció o catalogació (BCIN, BCIL, BPU) disposen de més puntuació en els criteris de valoració. Per aquest motiu, des de la FAC us recomanem que parleu amb els vostres ajuntaments perquè demanin la subvenció pels vostres espais.

Cliqueu aquí per descarregar-vos el resum de la subvenció que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat