L’àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona ha publicat la convocatòria i les bases per a la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local per a l’any 2022.

Quines activitats estan incloses?

  • Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc., és a dir commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Els esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022.
  • Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Quin és el període d’execució?

Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades dins del període comprès entre l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022. No se subvencionaran si es tracta d’activitats preparatòries o finals de la commemoració si la commemoració no té lloc l’any 2022.

Quin és el periode de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 28 d’abril de 2022.

Cliqueu aquí per descarregar-vos el resum de la subvenció que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat