RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

L’àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona
convoca una línia de subvencions en règim de
concurrència competitiva adreçada a entitats sense ànim
de lucre per a activitats en matèria de Memòria
Democràtica, a executar l’any 2022.

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat