La Diputació de Barcelona ha obert una convocatòria de subvencions destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2023.

Quines activitats estan incloses?

 • Cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i la literatura professionals i que es realitzin total o parcialment en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2023. Es consideraran els cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona.
 • S’entén per professional el conjunt de manifestacions artístiques que van a càrrec de creadors, intèrprets, formacions i companyies amb una trajectòria professional o formació acadèmica dins el seu àmbit i que es moguin dins el circuit professional més enllà de l’àmbit local.
 • Els cicles i festivals que compleixin els següents requisits:
  • Han de centrar la seva activitat en l’àmbit professional de les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i la literatura.
  • Han de programar un mínim de 3 activitats professionals a la demarcació de Barcelona (exceptuant la ciutat de Barcelona).
  • Han de tenir lloc en un o més municipis de la demarcació de Barcelona (exceptuant la ciutat de Barcelona).
  • Han de comptar amb la col·laboració explícita dels ajuntaments dels municipis a on es realitzen els cicles o festivals.
  • Han de tenir una trajectòria mínima de dos edicions consecutives en els darrers cinc anys.

Fins quan es poden presentar les sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria finalitza el 23 de març de 2023.

Si teniu dubtes…

Contacteu amb el Servei de Subvencions de la FAC, a projectes@ateneus.cat o trucant al 93 268 81 30. També podeu consultar l'apartat web de subvencions per més informació.

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

CLIQUEU AQUÍ per descarregar-vos el resum de la subvenció i procés de sol·licitud que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat