La Diputació de Barcelona ha obert una convocatòria de subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional, a realitzar per les entitats dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022.

Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats de cultura popular i tradicional durant l’any 2022 vinculades a:

  • Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o previstes, com ara trobades, actuacions del cicle festiu dels municipis i comunitats, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres actuacions.
  • Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.
  • Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.
  • Producció de nous espectacles de cultura popular.
  • Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.
  • Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.
  • Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per televisió i canals on-line.
  • Projectes relacionats amb el projecte transformador “CulturaMENT” que promou l’organització d’activitats culturals adreçades a persones grans amb malalties mentals i els seus familiars i cuidadors.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de març de 2022.

Cliqueu aquí per descarregar-vos el resum de la subvenció que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat