Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

El Departament de Drets Socials ha obert la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats en els àmbits d'afers socials, inclusió social, famílies, gent gran, joventut, educació en el lleure, infància i adolescència, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana i de programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials.

Requisits

  • El període d'execució de l'acció objecte de la subvenció és el 2023.
  • Tots els projectes, activitats, ajuts i serveis objecte de les subvencions han d'assegurar un impacte positiu sobre la igualtat de dones i homes, i la igualtat de tracte i no-discriminació, per afavorir l'empoderament de les dones, en tota la seva diversitat, i contribuir a transformar la societat en clau d'equitat.

Quines línies i accions convocades ens poden interessar?

De totes les línies convocades, les que majoritàriament poden interessar a les entitats ateneístes són les següents.

  • F2 Projectes de foment i promoció del voluntariat i de millora de la seva gestió.
  • F5 Projectes per a l'enfortiment de l'associacionisme.

Per a més detall de les altres línies, consulteu les bases específiques de la convocatòria.

Cal tenir en compte...

  • Només es pot presentar un únic projecte a cada línia.
  • El formulari de sol·licitud el podeu trobar AQUÍ.
  • Al formulari de sol·licitud s'ha d'adjuntar els annexos corresponents.
  • Un cop tramitada la documentació de la sol·licitud de subvenció amb els annexos corresponents, l'entitat podrà presentar la resta de documentació detallada en els annexos específics mitjançant el formulari d'aportació de documentació.
  • Us adjuntem l‘enllaç al la vídeoguia de com presentar la sol·licitud i els annexos i al manual per emplenar la sol·licitud.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini per a la presentació del formulari de sol·licitud és des de les 9h del dia 27 d'abril i finalitza a les 15h del dia 25 de maig de 2023.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat