L‘Institut Ramon Muntaner (IRMU) obre la XVIII Convocatòria d’ajuts a l’edició de publicacions periòdiques d’obres de recerca. Mitjançant aquesta convocatòria d’ajuts, l’IRMU vol donar suport a projectes de recerca i de difusió cultural d’àmbit local i comarcal en català o aranès.

Destinada a:

  • Revistes de recerca científica d’àmbit local i comarcal (mínim 48 pàgines)
  • Revistes de divulgació cultural d’àmbit local i comarcal (mínim 24 pàgines)
  • Monografies (mínim 48 pàgines)

En tres modalitats diferents:

  • Modalitat 1: Amb un mínim de 150 exemplars en paper.
  • Modalitat 2: Només amb presentació de PDF i lliurament per a difusió en repositoris.
  • Modalitat 3: Format digital: promou la creació de recursos genuïnament digitals i de les seves noves versions, renovacions o millores—revistes i llibres electrònics (e-books), aplicacions interactives (app), documentals multimèdia (webdocs), audiollibres, entre altres— sobre publicacions periòdiques i obres de recerca en l’àmbit humanístic.

Qui pot optar a aquesta convocatòria?

  • Els ateneus federats. Únicament en la tipologia “Monografies”, sempre que es tracti de monografies de recerca inèdites.
  • Els centres d’estudis locals i comarcals no depenents de cap òrgan de l’administració pública i domiciliats als territoris de parla catalana que projectin efectuar edicions en l’àmbit humanístic i reuneixin les condicions que indiquen aquestes bases.

Quina és la quantitat econòmica de l’ajut?

La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 500 € i un màxim de 1.500 €.

Quin és el periode de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds acaba el divendres 14 d’octubre de 2022.

Podeu consultar AQUÍ les BASES

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat