La Diputació de Girona ha convocat, en règim de concurrència competitiva, una línia de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2023.

Quines activitats són subvencionables?

La tipologia d’accions objecte de la subvenció són els projectes i activitats adreçats a la creació, captació i/o increment del públic cultural de les comarques de Girona, en alguna de les modalitats següents:

 • Activitats culturals d’interès públic local.
 • Festivals culturals, amb una durada mínima de quatre dies d’activitat pública i que corresponguin a un mateix cicle.
 • Produccions culturals (audiovisuals, musicals, teatrals, etc.). S’entén per producció la fase de creació i processament del producte cultural necessària per a poder-lo posar a disposició del públic.

Quines despeses són subvencionables i quin és el període d’execució?

 • Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases les despeses culturals, derivades d’actuacions d’interès públic i social, que es portin a terme a les comarques gironines en el període comprès entre l’1 d’octubre del 2022 i fins al 30 de setembre de 2023. Les activitats que poden ser objecte de subvenció són aquelles que formen part d’una programació anual, o bé activitats concretes o puntuals l’objecte de les quals sigui la creació, promoció i difusió de les expressions culturals i artístiques.
 • La programació d’activitats pot ser virtual i pot incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.
 • En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses relacionades amb la seva seguretat sanitària (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic, termòmetres, etc.).
 • En el cas de les produccions culturals, han de tenir prevista la data d’estrena o difusió al públic dins del període establert en la convocatòria corresponent o en l’anualitat següent.
 • En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar amb motiu de la pandèmia, sempre que estigui degudament motivat a la justificació, es consideraran com a subvencionables els aspectes següents:
  • Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles.
  • La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge, guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.

Quin és el periode de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de gener de 2023. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona.

Trobareu tota la documentació AQUÍ

La documentació de sol·licitud ha de presentar-se a través d’aquest canal i ha d’anar acompanyada del document de projecte, en què s’hi explicarà les accions a dur a terme, seguint els criteris de valoració per cada una de les línies, així com la seva previsió de despeses, desglossada de forma detallada amb tots els conceptes.

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona que representi legalment l’entitat. Si teniu cap dubte, podeu consultar el manual per presentar una subvenció telemàticament que ha preparat la Diputació de Girona.

Si teniu dubtes…

Contacteu amb el Servei de Subvencions de la FAC, a projectes@ateneus.cat o trucant al 93 268 81 30. També podeu consultar l'apartat web de subvencions per més informació.

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

CLIQUEU AQUÍ per descarregar-vos el resum de la subvenció i procés de sol·licitud que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat