RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

Poden sol·licitar la subvenció les persones físiques o jurídiques, públiques i privades, que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han
decidit mantenir les activitats culturals d’arts escèniques i musicals malgrat que han patit una reducció dels taquillatges o que s’han cancel·lat per motius mèdics relacionats amb la COVID-19.

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat