Objectius de la subvenció:

L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament durant un període biennal a l’organització i celebració d’un premi o concurs en els àmbits de les lletres, la cultura popular i l’etnologia, la llengua, el patrimoni cultural, les humanitats i les ciències socials, inclòs també el que tingui caràcter multidisciplinari.
S’exclouen de l’objecte d’aquestes bases:
− Els premis i concursos l’organització i celebració dels quals tingui un pressupost superior a 100.000,00 euros.
− Els premis i concursos amb participació restringida, és a dir, aquells que vagin adreçats únicament als socis de l’entitat sol·licitant.
− Els certàmens escolars.

Període de sol·licituds:

El període per presentar les sol·licituds és del 14 d’abril al 3 de maig del 2022.
El dia 3 de maig es poden presentar les sol·licituds fins a les 14 hores.

Procés de sol·licitud:

Al formulari de sol·licitud, cal adjuntar la següent documentació:
− Projecte d’activitat
− Pressupost
− Declaració responsable de l’ús del català o occità.

Clicant aquí accedireu als detalls de la convocatòria

Clicant aquí podeu consultar les bases de la subvenció

DESCARREGUEU AQUÍ EL RESUM DE LA SUBVENCIÓ FET DES DE LA FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat