RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat
la convocatòria de subvencions, en règim de
concurrència pública, a projectes d’activitats
commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria
democràtica.

BASES ESPECÍFIQUES

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat