El Departament de Cultura ha publicat la convocatòria de les subvencions per a l'adquisició d'equipament tecnològic per entitats privades sense ànim de lucre de l'àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

Quin és l’objecte d’aquesta línia de subvencions?

Contribuir econòmicament a l'adquisició d'equipament tecnològic per millorar la connectivitat i la comunicació d'aquelles entitats privades sense ànim de lucre que tinguin per objecte dur a terme activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

Quins són els requisits per optar-hi?

  • Les entitats sol·licitants han de dur a terme la seva activitat en un local situat a Catalunya.
  • L'equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s'ha de destinar a donar suport a les activitats pròpies de l'entitat beneficiària o a les activitats de cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de les entitats o col·lectius als quals estigui obert l'equipament cultural.
  • L'equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s'ha de destinar a les finalitats de l'entitat i no pot ser per a ús personal, comercial ni professional.
  • Les inversions objecte de la subvenció s'han de realitzar durant l'any de la concessió de la subvenció.
  • Destinar l'equipament tecnològic subvencionat a la finalitat prevista durant un període mínim de 2 anys.
  • Sotmetre's a inspeccions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o del Departament de Cultura destinades a comprovar l'existència de l'equipament tecnològic subvencionat, així com el compliment de les condicions d'ús previstes per aquestes bases específiques.
  • Cada sol·licitant només pot presentar una única sol·licitud.

Quina és la quantia de les subvencions?

  • La quantia de la subvenció serà d'un mínim de 400,00 euros i d'un màxim de 5.000,00 euros i, en tot cas, no pot superar el 70% del cost de les inversions.
  • S'hauran d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 400,00 euros o que continguin un pressupost inferior a 800,00 euros.

Quin és el periode de presentació de sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 20 octubre de 2022, a les 14h.

Si teniu dubtes…

Contacteu amb el Servei de Subvencions de la FAC, a projectes@ateneus.cat o trucant al 93 268 81 30. També podeu consultar l'apartat web de subvencions per més informació.

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

CLIQUEU AQUÍ per descarregar-vos el resum de la subvenció i procés de sol·licitud que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat