El Departament de Cultura ha publicat la convocatòria de les subvencions per a la programació estable d'activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions.

Qui pot optar a aquestes subvencions?

Entitats de l’àmbit de la cultura popular i l’associacionisme que gestionen equipaments culturals en els quals es porta a terme una important programació i exhibició estable d'activitats artístiques de qualsevol disciplina de les arts escèniques i en viu, tant si són de teatre, de música, de dansa com de circ, inclosos els interdisciplinaris o d'arrel tradicional, tant en el segment professional com en el no professional, però sempre amb pagament de caixet i cobrament d'entrada.

A efectes d’aquesta convocatòria s’entén per programació estable d'activitats artístiques el conjunt d'espectacles de qualsevol disciplina de les arts escèniques i en viu, tant si són de teatre, de música, de dansa com de circ, inclosos els interdisciplinaris o d'arrel tradicional, contractats per exhibir-se en equipaments culturals gestionats per entitats privades sense ànim de lucre. Aquesta contractació, sempre amb contraprestació econòmica, a través de pagament de caixets, s'ha de formalitzar amb professionals, companyies professionals o entitats sense ànim de lucre diferents de la titular i de la gestora de l'equipament cultural.

En queden excloses les activitats següents:

 • Les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars i que tenen lloc en horari lectiu.
 • Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col·lectius.
 • Els espectacles que hagin estat contractats a través del Programa.cat.
 • Els espectacles i concerts que formin part dels programes de festa major.
 • Els espectacles i concerts produïts per la mateixa entitat cultural programadora.
 • Les activitats festives de cultura popular i/o de caràcter tradicional relacionades amb els àmbits de la festa i l'artesania, castellers i falcons, diables, bestiari i trabucaires, gegants i nans, festes tradicionals amb bous o jocs tradicionals i, en general, totes les que estiguin incloses en altres línies de subvenció específiques.
 • Les activitats artístiques que no tinguin despeses per caixets.
 • Les activitats artístiques que tinguin lloc en el marc de festivals o cicles que ja comptin amb ajut directe del Departament de Cultura.
 • Les activitats artístiques que no estiguin obertes al públic en general.

Quins requisits i condicions s’han de complir?

 • La programació estable ha d'incloure un mínim de quatre espectacles durant el període que establirà la convocatòria. La programació també ha de contenir, com a mínim, espectacles que pertanyin a dues de les quatre disciplines artístiques següents: dansa, circ, teatre i música.
 • Les activitats artístiques programades han de ser de pagament. Això no obstant són subvencionables els espectacles d'arts escèniques, de música o d'arrel tradicional que, per les seves característiques, hagin estat concebuts específicament per exhibir-se al carrer.

Quin serà l’import de les subvencions?

 • La quantia de la subvenció és del 40% de les despeses subvencionables, amb un import mínim de 400,00 euros i un import màxim de 50.000,00 euros, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.
 • No seran admeses les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 400,00 euros o que descriguin a la memòria explicativa una despesa subvencionable inferior a 1.000,00 euros.
 • Excepcionalment, l'import màxim de la subvenció s'estableix en el 45% de les despeses subvencionables si es compleix, com a mínim, una de les condicions següents: a) Que la població no disposi de cap altra programació artística privada. / b) Que es tracti d'una sala amb un aforament màxim de 150 espectadors. / c) Que la programació es dugui a terme en un municipi de menys de 5.000 habitants.
 • La subvenció dels espectacles de dansa o que incloguin la dansa de manera majoritària, i dels espectacles d'arrel tradicional serà sempre del 50% de les despeses subvencionables.

Quin és el periode de presentació de sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 20 octubre de 2022, a les 14h.

Si teniu dubtes…

Contacteu amb el Servei de Subvencions de la FAC, a projectes@ateneus.cat o trucant al 93 268 81 30. També podeu consultar l'apartat web de subvencions per més informació.

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

CLIQUEU AQUÍ per descarregar-vos el resum de la subvenció i procés de sol·licitud que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat