RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

Es pretén contribuir al finançament
d’inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en
infraestructures d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.

BASES

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat