S’ha obert la convocatòria de Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2023 de la Generalitat de Catalunya.

Quines modalitats inclou la línia de subvencions?

  • Activitats formatives vinculades al coneixement o l'aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s'inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i associacions.
  • Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

Quines són les condicions específiques?

  • Als efectes d'aquestes bases es consideren activitats formatives els cursos, els campus d'estiu, els seminaris o els tallers, que tinguin un mínim de 20 hores lectives durant l'any natural de la convocatòria.
  • S'entén per campus d'estiu les activitats formatives adreçades a adults o majors de 16 anys, de caràcter presencial, no relacionades amb la preparació de proves per obtenir qualsevol tipus de titulació oficial, i organitzades entre els mesos de juny i setembre.
  • Cada sol·licitant només pot presentar un projecte per a cadascuna de les dues modalitats i cal que el presenti en dues sol·licituds, una per a cada modalitat.
  • La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400 € i no s’admetran les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 400 € o que continguin un pressupost del projecte inferior als 800 €.

Fins quan es poden presentar les sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 22 de febrer al 10 de març del 2023. El dia 10 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins les 14:00 hores.

Si teniu dubtes…

Contacteu amb el Servei de Subvencions de la FAC, a projectes@ateneus.cat o trucant al 93 268 81 30. També podeu consultar l'apartat web de subvencions per més informació.

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

CLIQUEU AQUÍ per descarregar-vos el resum de la subvenció i procés de sol·licitud que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat