RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

Convocatòria anticipada per a l’any 2022 per a la
concessió de subvencions per a la contractació
laboral de persones de 30 i més anys
(SOCCONT30IMES) (ref. BDNS 602996)

BASES REGULADORES 

CONVOCATÒRIA 

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat