La Diputació de Tarragona ha obert la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022).

Quin és l’objecte d’aquestes subvencions?
• L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, d’una banda, per a la reforma o dotació d’equipaments culturals, d’interès ciutadà i de valor cultural i/o patrimonial, i, d’una altra banda, per a la conservació i inversió en elements patrimonials, amb la finalitat de millorar-ne les condicions.
• Els beneficiaris d’aquestes subvencions són les entitats sense ànim de lucre amb domicili fiscal a la demarcació de Tarragona que tinguin la propietat i la possessió d’aquests equipaments o elements patrimonials o que en tinguin la cessió a llarg termini (mínim 15 anys).
• Aquestes subvencions són incompatibles amb altres línies de concurrència i amb subvencions de concessió directa de la Diputació de Tarragona que es puguin destinar a la mateixa actuació.

Quin és el període de presentació de sol·licituds?
El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 4 de maig i finalitza el 3 de juny de 2022.

Com hem de presentar la nostra sol·licitud?

Podeu accedir a la sol·licitud AQUÍ

Cliqueu aquí per descarregar el resum que hem preparat des de la Federació d’Ateneus

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat