S’ha publicat una convocatòria de subvencions en l'àmbit de les arts per a la millora de les infraesturctures dels equipaments culturals per el bienni 2022-23.

Són subvencions per a la millora de les infraestructures en equipaments escènics i musicals, centres i espais d'arts visuals i centres de creació artística ubicats a Catalunya.

Les entitats que formeu part del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) podeu sol·licitar subvenció per a les modalitats següents:

 • a) Suport a l'adequació i la millora de l'accessibilitat als equipaments.
 • b) Suport a la millora de la seguretat dels artistes i professionals tècnics dels equipaments.

Quins són els requisits per accedir-hi?

 • Cal que l'entitat sol·licitant sigui propietària o disposi de la gestió de l'equipament, centre o espai corresponent. En cas que el projecte comporti la realització d'obres en l'immoble, si el sol·licitant no n'és el propietari, cal que estigui autoritzat pel propietari per dur a terme l'actuació corresponent. Les actuacions objecte de la subvenció s'han d'executar durant el bienni objecte de la convocatòria i, en tot cas, s'han d'acabar abans del 31 de desembre del segon any.
 • Cada sol·licitant pot presentar una sol·licitud que inclogui un únic projecte per equipament i modalitat. En cas que el sol·licitant sigui titular o gestioni més d'un equipament, pot presentar, com a màxim, dues sol·licituds, una per a cadascun dels equipaments i per a una sola modalitat.
 • Per a la modalitat a):
  • Les entitats sol·licitants han de disposar d'una auditoria d'accessibilitat. Una auditoria d'accessibilitat és un informe d'una empresa especialitzada en termes d'accessibilitat en què s'especifiquen les mancances de l'equipament.
  • Les obres han de complir les previsions de la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Important

 • Es una convocatòria de concurrència NO competitiva, per la qual cosa, els atorgaments es faran seguint l’ordre de presentació de sol·licituds, fins a esgotar el pressupost disponible.
 • L'import de la subvenció per a cada sol·licitud és com a màxim de 20.000,00 euros.
 • En el cas de les modalitats a) i b) se subvenciona fins al 50%.
 • L'import mínim per sol·licitud és de 1.000 euros. No s'admeten les sol·licituds per a imports inferiors a aquesta quantitat. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds que, un cop revisades, només puguin obtenir un import inferior a 1.000 euros.

Quin és el periode de presentació de sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds del 14 d'octubre al 2 de novembre, a les 14h de 2022.

Si teniu dubtes…

Contacteu amb el Servei de Subvencions de la FAC, a projectes@ateneus.cat o trucant al 93 268 81 30. També podeu consultar l'apartat web de subvencions per més informació.

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

CLIQUEU AQUÍ per descarregar-vos el resum de la subvenció i procés de sol·licitud que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat