S'ha obert la convocatòria de Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE. Aquestes subvencions volen contribuir al finançament d'inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en infraestructures d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.

Qui pot optar a aquestes subvencions?

Espais, tant públics com privats, amb una programació professional o no professional.

Quins requisits i condicions s’han de complir?

Per obtenir la condició de beneficiàries, les entitats sol·licitants han de ser propietàries de l'equipament escènic on es faran les actuacions objecte de la sol·licitud o tenir l'ús de l'equipament per poder-hi fer les actuacions esmentades (arrendament, cessió o usdefruit). En cas de no ser propietàries, la sol·licitant ha d'estar formalment autoritzat per la propietat per fer les actuacions objecte de la subvenció si impliquen efectuar obres de reforma a l'immoble.

Fins quan es poden presentar les sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 de març de 2023.

Què més cal tenir en compte?

  • El termini d’execució de les actuacions projectades és de l’1 de gener de 2022 al 31 d’agost de 2023.
  • La justificació haurà de presentar-se com a màxim el 31 de gener de 2024.
  • La quantia màxima de la subvenció serà de 200.000,00 euros, i en cap cas serà superior al 80% del cost subvencionable.
  • Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts per a la mateixa finalitat de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de l'Institut Català de les Empreses Culturals i d'altres entitats adscrites o vinculades al Departament de Cultura o participades per aquest.

Si teniu dubtes…

Contacteu amb el Servei de Subvencions de la FAC, a projectes@ateneus.cat o trucant al 93 268 81 30. També podeu consultar l'apartat web de subvencions per més informació.

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

CLIQUEU AQUÍ per descarregar-vos el resum de la subvenció i procés de sol·licitud que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat