La secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, mitjançant el Consell català de l’Esport, ha publicat la convocatòria de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya de rellevància social i històrica. Excepcionalment, aquesta convocatòria de subvencions abraça dues temporades, l’anterior (la 2020-21) i l’actual (2021-22).

Quin és l’objecte dels ajuts?
Fer front a les despeses generades per l’organització i promoció d’activitats esportives, altres projectes assimilats a congressos, jornades, etc., tasques d’arxiu de documentació, l’elaboració de publicacions i estudis relacionats amb l’àmbit de l’esport, activitats de preparació o adequació d’espais per a la realització de les activitats i l’organització d’esdeveniments internacionals a Catalunya.

Les activitats objecte de subvenció s’han de dur a terme en els períodes següents:

  • Temporada 2020-2021, en el període comprès entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021
  • Temporada 2021-2022, entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022

Com es tramita la sol·licitud?
El tràmit de sol·licitud de subvenció i la documentació a presentar la podeu tramitar AQUÍ

Cliqueu aquí per descarregar el resum de la subvenció que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat