Període de Sol·licitud
Estat: Oberta
Data: Del 09/07/2024 fins al 07/10/2024
Període de Justificació
Estat: Tancat

L'Institut Ramon Muntaner (IRMU), com cada any, ha obert la XXIII Convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos, jornades, itineraris i trobades.

La convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions per a la realització de:

  • congressos,
  • jornades,
  • cursos (entenent per cursos aquells que comportin la consecució de crèdits universitaris o que tinguin una quota d'inscripció i un certificat final d'assistència),
  • itineraris i
  • trobades territorials d'entitats.

Poden optar a aquesta convocatòria els centres i instituts d'estudis de recerca local i comarcal i els ateneus federats que realitzin una activitat -principalment en català o en aranès- sobre patrimoni (cultural, natural, històric, artístic, lingüístic, etnològic o arqueològic), literatura, llengua, art, geografia, educació, integració social, factors de desenvolupament econòmic d'una regió o temes mediambientals.

La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 500 € i un màxim de 2.000 €.

La data màxima de presentació de les sol·licituds és el dilluns 7 d'octubre de 2024.

El Patronat de l'IRMU serà l'encarregat de resoldre sobre la concessió de les subvencions, tenint en compte les propostes. El veredicte, que serà inapel·lable, es notificarà per escrit i a través de la web de l'IRMU la segona quinzena del mes de gener de 2025.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.