Període de Sol·licitud
Estat: Oberta
Data: Del 09/07/2024 fins al 23/09/2024
Període de Justificació
Estat: Tancat

L'Institut Ramon Muntaner (IRMU) obre la XX Convocatòria d'ajuts a projectes d'investigació o de difusió cultural.

Mitjançant aquesta convocatòria d'ajuts, l'IRMU vol donar suport a projectes de recerca i de difusió cultural d'àmbit local i comarcal, en català o aranès, i vol fomentar la creació de xarxes d'investigació o de difusió cultural que impliquin diferents entitats en un projecte comú.

La temàtica és oberta, tot i que en aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes vinculats a temes de patrimoni etnològic i de patrimoni industrial.

Poden optar a aquesta convocatòria els centres i instituts d’estudis locals i comarcals, les entitats que formen part de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI), els ateneus federats i els investigadors individuals que comptin amb el suport de dues o més entitats, sempre que proposin un projecte relatiu a patrimoni cultural, natural, històric, artístic, etnogràfic, arxivístic, industrial o arqueològic (queden excloses d’aquesta convocatòria les intervencions arqueològiques), literatura, llengua, art, geografia, educació, integració social, factors de desenvolupament econòmic o temes mediambientals.

La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 1.500 € i un màxim de 5.000 €, en funció dels criteris d'avaluació de l'apartat 10 d'aquestes bases. En cap cas se superarà el 70% del pressupost total.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dilluns 23 de setembre de 2024.

El Patronat de l'IRMU serà l'encarregat de resoldre sobre la concessió de les subvencions, tenint en compte les propostes. El veredicte, que serà inapel·lable, es notificarà per escrit i a través de la web de l'IRMU la segona quinzena del mes de gener de 2025.

L'ajut compta amb el suport del Programa de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.