Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

La Diputació de Girona ha convocat, en règim de concurrència competitiva, una línia de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2024. L’import de les subvenció concedida no podrà ser superior a 30.000,00 € ni inferior a 1.000,00 €.

Quines activitats són subvencionables?

La tipologia d’accions objecte de la subvenció són els projectes i activitats adreçats a la creació, captació i/o increment del públic cultural de les comarques de Girona, en alguna de les modalitats següents:

  • Activitats culturals d’interès públic local (també centenaris, commemoracions, etc.)
  • Festivals o cicles relacionats amb el patrimoni cultural i la cultura popular i tradicional catalana, amb una durada mínima de 3 dies d’activitat pública i que corresponguin a una mateixa iniciativa cultural.
  • Produccions culturals (audiovisuals, musicals, teatrals, etc.). S’entén per producció la fase de creació i processament del producte cultural necessària per a poder-lo posar a disposició del públic.

Quines despeses són subvencionables?

  • Es podran finançar les despeses culturals que es portin a terme a les comarques gironines en el període comprès entre l’1 d’octubre del 2023 i fins al 30 de setembre de 2024. Les activitats que poden ser objecte de subvenció són aquelles que formen part d’una programació anual, o bé activitats concretes o puntuals l’objecte de les quals sigui la creació, promoció i difusió de les expressions culturals i artístiques.
  • La programació d’activitats pot ser virtual i pot incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.
  • En el cas de les produccions culturals, han de tenir prevista la data d’estrena o difusió al públic dins del període establert en la convocatòria corresponent o en l’anualitat següent.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’1 de març de 2024. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona: AQUÍ

RECORDEU

Per totes les línies només es podrà presentar una sol·licitud de subvenció per sol·licitant i sublínia. Les subvencions concedides s’hauran de justificar abans del 31 d’octubre de 2024.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.