Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha publicat anticipadament la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats en els àmbits d'afers socials, que fusiona i unifica el tràmit de antigues les línies d’ajut de la COSPE i de l’IRPF i dona un nou impuls a la seva acció de foment.

Característiques i programes

Les bases preveuen un conjunt de 102 línies d’ajuts. A les bases específiques s’especifica amb més detalls els requisits per poder optar a aquestes subvencions, el termini d’execució, la quantia i despeses subvencionables i tota la informació que cal saber abans de presentar-s’hi. Les línies de subvenció en aquesta convocatòria s’estructuren de la següent manera:

  • Família 1) Projectes experimentals d’atenció a persones en l’àmbit social. Aquesta família engloba 13 grups d’àmbits temàtics i alguns subgrups dins de cada grup.
  • Família 2) Inversió de construcció, remodelació o equipament d’establiments de serveis socials inclosos en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils o en la Xarxa de Punts Òmnia. Aquesta família engloba 4 grups d’àmbits temàtics i alguns subgrups dins de cada grup.
  • Família 3) Promoció d’activitats i projectes ordinaris d’entitats socials. Aquesta família engloba 13 grups d’àmbits temàtics i alguns subgrups dins de cada grup.
  • Família 4) Promoció dels serveis prestats per entitats federatives de segon i tercer ordre. Aquesta família engloba 2 grups d’àmbits temàtics i alguns subgrups dins de cada grup.

Us destaquem especialment el grup “3.8. Activitats i projectes de suport a entitats, professionals i persones voluntàries” i el subgrup “3.8.2. Enfortiment de l’associacionisme”. Per a més detall dels altres grups, consulteu les BASES ESPESÍFIQUES de la convocatòria.

Cal tenir en compte…

  • Recordeu que la sol·licitud s’ha de tramitar obligatòriament de forma telemàtica i, per tant, és imprescindible disposar de certificat digital, sent vàlid l’IdCatMòbil, el certificat digital de persona física (del representant legal de l’entitat) o de persona jurídica.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 12 de febrer de 2024, a les 15h.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.