Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

El Departament de Cultura ha publicat les bases que han de regir la convocatòria de les subvencions per a la programació estable d'activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions (CLT082). La programació estable s’ha d’haver realitzat entre l’1 d’octubre del 2022 i el 30 de setembre del 2023.

Qui pot optar a aquestes subvencions?

Entitats de l’àmbit de la cultura popular i l’associacionisme que gestionen equipaments culturals en els quals es porta a terme una important programació i exhibició estable d'activitats artístiques de qualsevol disciplina de les arts escèniques i en viu, tant si són de teatre, de música, de dansa com de circ, inclosos els interdisciplinaris o d'arrel tradicional, tant en el segment professional com en el no professional, però sempre amb pagament de caixet i cobrament d'entrada.

  • Consulta el Resum FAC per més detalls.

Quins requisits i condicions s’han de complir?

  • La programació estable ha d'incloure un mínim de quatre espectacles durant el període que establirà la convocatòria. La programació també ha de contenir, com a mínim, espectacles que pertanyin a dues de les quatre disciplines artístiques següents: dansa, circ, teatre i música.
  • Les activitats artístiques programades han de ser de pagament. Això no obstant són subvencionables els espectacles d'arts escèniques, de música o d'arrel tradicional que, per les seves característiques, hagin estat concebuts específicament per exhibir-se al carrer.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 3 al 18 octubre de 2023, a les 14h.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

  • Memòria justificativa amb indicació de la tipologia de les disciplines artístiques, el nombre d'espectacles, les dates i el caixet efectivament pagat (cal lliurar-la en format excel i no PDF). (CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR EL MODEL)
  • Declaració responsable segons la qual el sol·licitant és el gestor de l'equipament equipament cultural que acull la programació artística i que n'és el responsable de la seva contractació. (CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR EL MODEL)
  • Declaració responsable, que consta al formulari de sol·licitud, conforme l'aforament màxim de la sala és de 150 espectadors, si escau.
  • Declaració responsable, que consta al formulari de sol·licitud, conforme la població no disposa de cap altra programació artística privada, si escau.
  • Documentació acreditativa de la situació censal (obligatori si s'està sotmès a prorrata o exempció de declaració d'IVA), si escau.
  • El formulari de sol·licitud.
SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.