Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

L'objecte d'aquestes bases és donar suport a la producció de nous espectacles d'arrel tradicional i a l'organització d'exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

 • La producció d'espectacles inèdits d'arrel tradicional.
 • La producció d'exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.

Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:

 • La producció d'espectacles i d'exposicions amb finalitats comercials o vinculades a festes, fires o celebracions comercials o de promoció turística.
 • Les activitats que no utilitzin el català o l'aranès en els seus continguts.
 • La filmació o enregistrament de l'espectacle.
 • Les activitats que no tinguin relació amb el foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.

Quines despeses són subvencionables?

Pel que fa a la producció d'espectacles:

 • L'obra (guió, adaptació, etc.).
 • La música (composició, arranjament, enregistrament de banda sonora, etc.).
 • La direcció.
 • La coreografia.
 • L'escenografia.
 • El disseny tècnic (llum, so, gràfic).
 • La compra, la confecció o el lloguer de vestuari directament relacionat amb l'espectacle objecte de subvenció.
 • La producció de material sonor i audiovisual, sempre que sigui necessari per al procés creatiu de l'espectacle.

Pel que fa a la producció d'exposicions:

 • El comissariat.
 • El projecte de l'exposició.
 • L'elaboració dels textos de l'exposició.
 • El disseny i la construcció dels elements expositius.
 • La producció i digitalització de materials sonors i audiovisuals que formin part de l'exposició.
 • La realització del catàleg.
 • Les activitats complementàries a l'activitat principal com tallers, xerrades, conferències, etc. que tinguin per objecte la dinamització de l'exposició, incloses les de difusió i comunicació.

Quin és el període per presentar les sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 12 al 30 d'abril de 2024. El dia 30 d'abril de 2024 es poden presentar sol·licituds fins les 14:00 hores.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

A través del portal Tràmits del Departament de Cultura es pot accedir a tota la documentació:

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Projecte d’activitat o actuació
 2. Pressupost/liquidació
 3. Declaració de compromís de les entitats interessades en l’exhibició de l’espectacle o exposició, si escau.

Un cop publicada la proposta provisional de concessió, en cas d'atorgament, heu de presentar la documentació següent:

 • Document d'acceptació/reformulació/desistiment.
 • Model de no morositat d'un auditor/a de comptes.

Teniu 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió per presentar aquesta documentació a través de l'Àrea privada.

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.