Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

El Departament de Cultura ha publicat les bases que han de regir la convocatòria de les subvencions per a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l’any 2024 (CLT001).

Quines activitats es poden presentar?

 • Actuacions que afavoreixin la presència i l'ús de la llengua catalana en l'àmbit d'actuació de l'entitat que presenta el projecte.
 • Actuacions que fomentin l'ús de la llengua catalana en les relacions interpersonals.
 • Actuacions que contribueixin a l'adopció de la llengua catalana entre nous parlants.
 • Jornades i sessions sobre el foment de l'ús de la llengua catalana.

Quines activitats estan excloses?

 • L'edició de llibres, revistes i butlletins en qualsevol format.
 • L'organització d'espectacles musicals, teatrals, festivals i mostres audiovisuals, i activitats culturals similars.
 • L'organització de cursos de català.
 • Els premis, reconeixements i concursos vinculats a l'àmbit de la llengua, llevat que siguin certàmens escolars.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 7 al 22 de febrer de 2024. El dia 22 de febrer de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00h.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

 • Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per mitjans telemàtics i a través del formulari normalitzat de sol·licitud del portal Tràmits del Departament de Cultura. Trobareu l'enllaç al resum de la FAC.
 • Projecte d’actuació
 • Pressupost
SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.