Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria per a la realització de consultories per a entitats de l'àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic (CLT090).

Quin és l’objecte d’aquesta convocatòria?

La consultoria ha de tenir per objecte algun dels àmbits següent:

 • La consultoria sobre el funcionament de l'entitat (la millora de l'organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació, la comunicació i la sostenibilitat econòmica de les entitats).
 • La consultoria específica que té per objecte alguns dels àmbits següents:
  • Els plans d'anàlisi i les estratègies per a la captació de noves persones associades.
  • Els plans d'anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics.
  • La internacionalització, tant de les entitats com dels projectes culturals que impulsen.
  • Els plans de sostenibilitat mediambiental.
  • El pla estratègic o la redefinició del model de l'entitat.

Quins són els requisits i les condicions?

 • Les consultories han de ser dutes a terme per una empresa o professional extern a l’entitat que tingui una solvència tècnica demostrable, consistent com a mínim, en dos anys d’experiència en l’àmbit de la consultoria.
 • Només es pot sol·licitar subvenció per a una única consultoria relativa a algun dels àmbits indicats.
 • La quantia de cada subvenció no podrà superar el 70% del cost de la consultoria, amb un màxim de 4.000,00 euros i d'acord amb la disponibilitat pressupostària.
 • Es consideren despeses subvencionables únicament les despeses de prestació del servei de consultoria que es contracti amb l'empresa de consultoria externa.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini per sol·licitar la subvenció és del 6 al 21 de març de 2024. El dia 21 de març de 2024 es poden presentar sol·licituds fins les 14:00h.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

 • Memòria de la trajectòria de l'entitat sol·licitant dins l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana.
 • Memòria de la trajectòria de l'empresa de consultoria externa en l'àmbit de les consultories culturals.
 • Pla de treball de l'empresa de consultoria externa, en què s'explicitin amb detall la metodologia, el calendari de treball (amb indicació de les fases del projecte i del nombre d'hores dedicades a cada fase), els mecanismes de seguiment i d'avaluació i si s'hi incorpora la perspectiva de gènere.
 • Pressupost desglossat segons el pla de treball.
 • Accés al TRÀMIT

Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya us oferim el contacte de les següents empreses i professionals per si us poden interessar els seus serveis:

CONSULTORIES

 • Consultoria de l’àmbit de la comunicació   /   K DE COMUNICACIÓN, Comunicació cultural i corporativa   /   premsa@kdecomunicacion.com
 • Consultoria de l’àmbit de la millora de l’estratègia i l’organització   /   ALFONS TIÑENA PLA, Cultura i Estratègia   /   culturaiestrategia@gmail.com
 • Consultoria de l’àmbit del desenvolupament d’audiències   /   TEKNECULTURA GESTIÓ   /   https://teknecultura.com
 • Consultoria de l’àmbit de la sostenibilitat ambiental   /   IRBIS   /   https://www.irbis.cat/
 • Consultoria de l’àmbit de la gestió de públics   /   PEP TUGUES PALOU   /   peptugues.palou@gmail.com
SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.