Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

Convocatòria de subvencions per per donar suport econòmic a entitats culturals que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de les diferents manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa que s’han de realitzar l’any 2023.

Quines activitats en queden excloses?

  • L’assistència o participació en jornades, conferències, congressos i reunions d'organismes internacionals.
  • Els viatges de caràcter recreatiu o turístic.
  • Les activitats esportives.
  • Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col·lectius.
  • Les activitats de caràcter escolar o de formació.
  • Les activitats adreçades a la promoció comercial d'empreses o grups d'empreses.
  • Les activitats realitzades per les entitats representatives de col·lectius d'altres territoris de l'Estat espanyol amb especial presència a Catalunya.
  • Les activitats que no tinguin relació amb el foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.

Quina documentació cal presentar?

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El període per presentar les sol·licituds és del 4 al 19 de maig a les 14h

SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat