Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

  • Activitats formatives vinculades al coneixement o l’aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s’inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i associacions
  • Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

Quin és el període per presentar les sol·licituds?
El període per presentar les sol·licituds és del 6 al 26 d’abril de 2022 (ambdós inclosos). El dia 26 d’abril es poden presentar sol·licituds fins les 14 hores.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?
Al formulari normalitzat de sol·licitud cal adjuntar el projecte d’activitat i el document de pressupost que trobareu a l’apartat “Documentació relacionada” des d’on es pot accedir als models de cadascuna de les modalitats.

Cliqueu aquí per descarregar el resum de la subvenció que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat