RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

L’IRMU vol donar suport a projectes de recerca i de difusió cultural d’àmbit local i comarcal i fomentar la creació de xarxes d’investigació o de difusió cultural que impliquin diferents entitats en un projecte comú.

 

BASES ESPECÍFIQUES

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat