Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat

El Consell Català de l’Esport ha obert la convocatòria anticipada del procediment per a la concessió de subvencions per a la participació de clubs esportius federats en competicions oficials en la temporada 2023-2024.

Quines actuacions seran subvencionades?

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions per donar suport a la continuïtat i la millora de la participació dels equips dels clubs esportius federats catalans en competicions esportives tant d'àmbit estatal com internacional, d'acord amb els programes següents:

 • A) Suport a la participació en competicions d’esports (Programa Entre totes, tot)
 • B) Suport a la participació en competicions internacionals oficials (Programa Catalunya al Món)
 • C) Suport als equips que han ascendit a categories estatals (Programa Ascensos)
 • D) Suport als equips que han excel·lit la temporada anterior en les màximes categories estatals (Programa Excel·lència)
 • E) Suport als equips que han disputat fases finals en categories inferiors a l’absoluta en campionat o lligues estatals (Programa Esport base)

Cal tenir en compte…

 • Aquesta convocatòria va dirigida a:
  • Entitats esportives federades
  • Entitats no esportives sense afany de lucre federades amb seccions esportives
 • Els requisits que s’han de complir són els següents:
  • Inscrites o adscrites al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya (REE)
  • La junta directiva, o òrgan de govern corresponent, ha d’estar degudament inscrit o amb la documentació corresponent presentada en el REE o en el que correspongui.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 29 de gener de 2024.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

 • La tramitació de les vostres sol·licituds la podeu fer AQUÍ. La documentació la trobareu a cadascun dels passos de la tramitació.
SI TENIU DUBTES…

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 - Seguiment del procés de la subvenció
3 - Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

Per tal de mantenir la qualitat del Servei de Subvencions, només s'acceptaran i tramitaran aquelles sol·licituds la documentació de les quals es faciliti amb un màxim de 48h abans de la finalització del termini de presentació oficial.