La Diputació de Tarragona ha obert la convocatòria de subvencions destinades a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, anualitat 2022.

Quines activitats s’admeten?

 • Totes aquelles activitats o projectes que siguin d’interès cultural, esportiu, educatiu, econòmic o humanitari o altres degudament justificades, ja siguin programacions d’activitats anuals o puntuals o bé cicles, jornades, exposicions o similars.
 • En queden excloses:
  • Les activitats de centres educatius, les AMPA i les associacions de veïns.
  • Les activitats que es realitzin fora de la demarcació de Tarragona.
  • Les actuacions que ja hagin estat subvencionades per conveni, subvenció nominativa o en altres línies de subvencions de la Diputació de Tarragona, en règim de concurrència.
  • Les despeses gastronòmiques, excepte en el cas que siguin despeses totalment imprescindibles per al desenvolupament de l'esdeveniment.
  • Les despeses de funcionament ordinari de l’entitat.

Quin és el periode de presentació de sol·licituds? 

Del 15 de juny al 14 de juliol de 2022.

Cliqueu aquí per descarregar-vos el resum de la subvenció que hem preparat des de la FAC

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat