Línia 1. Activitats culturals d’interès públic local
Línia 2. Festivals cultural
Línia 3. Produccions culturals (audiovisuals, musicals, teatrals, etc

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat