Actuacions culturals o d’interès ciutadà, a la demarcació de Tarragona, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament social, cultural i econòmic de la demarcació en àmbits culturals i d’interès ciutadà. També són objecte de subvenció les actuacions de caràcter cívic, imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes, fora de la programació habitual a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat