– Activitats de promoció cultural
– Activitats de dinamització: concursos i certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional).
– Activitats artístiques: pintura, fotografia, música, cinema, teatre, dansa, suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i programacions estables d’àmbits culturals) i producció audiovisual (DVD, CD’s).
– Activitats de difusió cultural: cursos, conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i estudis de recerca i documentació.
2. Revistes i altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida, editades en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic.
3. La primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua catalana o occitana.

Període de Sol·licitud
Estat: Tancat
Període de Justificació
Estat: Tancat